کارآفرینی

جایی برای یادگیری لوازم و اصول کارآفرینی

کارآفرینی

جایی برای یادگیری لوازم و اصول کارآفرینی

کارآفرینی یه رشته دانشگاهی نیست! یه مسابقه نیست! یه مستند با عناوین بیزینسی نیست! یه افتخار نیست! یه بخشی از رزومه افراد نیست! یه لقب نیست! یه جریان نیست! یه بخشی از وزارت خونه ها نیست! یه دستور سازمانی یا وزارتی نیست! و خیلی چیزای دیگه نیست!
کارآفرینی یه روحیه س که اصل و لازمه یه جامعه س! چه توسعه یافته، چه درحال توسعه!
یه روحیه س که اگه باشه، اقتصاد و در نتیجه جامعه میتونه برای سرنوشتش به اون تکیه کنه و اگه نباشه، یا باید تن به وابستگی بده یا از بین بره...
بیایید این روحیه رو یاد بگیریم و یاد بدیم...
تا یادم نرفته...گام اولش هم اینه که زبان انگلیسیمون خوب باشه!

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

تعریف کارآفرینی

Definition by BusinessDictionary:

The capacity and willingness to develop, organize and manage a business venture along with any of its risks in order to make profit. the most obvious example of entrepreneurship is the starting of new businesses.


  • سینا معصومی